5 základních tipů pohybových odchylek u dětí

10.04.2024

Tipnete si, které to jsou?


V naší dětské ordinaci, sledujeme četný výskyt různých pohybových odchylek a využíváme preventivní prohlídky k tomu, abychom mohli včas podchytit situaci a podpořit dětský pohyb tím správným směrem...

Dle situace a rozptylu zhoršení, doporučujeme preventivní opatření a vhodné cviky, nebo posíláme k ortopedovi a ten dle stavu navrhne také možnou rehabilitaci - kde se na děti podívají komplexně a během pohybu a postoje fyzioterapeut zjistí, jak dále a vhodně, s dětmi u níž jsou zjištěny pohybové odchylky, pracovat.

Mezi pohybové odchylky nespadají jen ploché nožky, hrbení se, valgózní kotníky, nebo skolióza...

Musíme se na náš pohybový vývoj podívat komplexně a dle toho myslet i na další skupiny tvořící náš vývojový celek.

A co vše do pohybových odchylek spadá?

Pohybové odchylky u dětí: Základní typy a jejich charakteristika

Pohybové odchylky mohou ovlivnit každodenní život našich dětí, ať už jde o jejich schopnost koordinace, rovnováhy nebo základní pohybové dovednosti. Tyto odchylky mohou mít různé příčiny a mohou se projevovat různými způsoby. Zde je přehled několika základních typů pohybových odchylek u dětí a jejich charakteristika:

1. Koordinační poruchy

Koordinační poruchy jsou spojeny s narušenou schopností koordinovat pohyby, které jsou nezbytné pro každodenní aktivity. Děti můžou mít potíže s jemnou motorikou, jako je psaní, kreslení nebo uzavírání knoflíků, a/nebo hrubou motorikou, jako je chůze, běh nebo házení míče. Koordinační poruchy mohou být spojeny s neurologickými problémy, vývojovými poruchami nebo poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD).

2. Poruchy svalového tonusu

Poruchy svalového tonusu ovlivňují sílu a napětí svalů. Děti můžou mít hypotonii (snížený svalový tonus) nebo hypertonii (zvýšený svalový tonus). S hypotonii může být spojena měkká, laxní postava a potíže s udržením těla ve vzpřímené poloze, zatímco hypertonie může vést k tuhým svalům a potížím s pohybem. Tyto poruchy mohou být důsledkem neurologických poruch, jako je například mozková obrna, nebo genetických stavů.

3. Ortopedické problémy

Ortopedické problémy se týkají struktury a funkce kostí, kloubů, svalů a šlach. Děti mohou mít různé ortopedické problémy, včetně zakřivení páteře (skolióza), vad nohou (např. klenby nohou, klouby kolene, kyčle), nebo jiné deformity kostí. Tyto problémy mohou mít vliv na pohyb, rovnováhu a celkovou funkčnost dítěte.

4. Poruchy senzorické integrace

Poruchy senzorické integrace ovlivňují schopnost mozku zpracovávat informace z různých smyslových systémů (vizuální, sluchový, proprioceptivní, vestibulární) a koordinovat odpovídající motorické reakce. Děti s poruchou senzorické integrace můžou mít potíže s rozpoznáním a interpretací senzorických podnětů, což může ovlivnit jejich pohybové schopnosti, pozornost a chování.

5. Poruchy vyvážení a orientace

Poruchy vyvážení a orientace se týkají schopnosti udržet rovnováhu a orientovat se v prostoru. Děti s těmito poruchami mohou mít potíže s chůzí na rovném povrchu, schody, nebo s koordinací pohybů, které vyžadují změnu směru nebo polohy těla. Poruchy vyvážení a orientace mohou být způsobeny různými faktory, včetně neurologických poruch, vnitřního ucha problémy nebo poruch ve vývoji.

Porozumění těmto základním typům pohybových odchylek je klíčové pro identifikaci a vhodné léčení u dětí. Každá pohybová odchylka může mít individuální charakteristiku a vyžadovat individuální přístup. Spolupráce s lékaři, fyzioterapeuty a dalšími odborníky může pomoci dětem dosáhnout jejich maximálního potenciálu a zlepšit jejich kvalitu života.

Tipla jste si správně?

Lehký pohyb bez bolesti pro Vás i Vaše děti, přeje sestřička Marta Haderková.