Doplňky při cvičení

06.09.2019

Pomůcky na cvičení a pohybové hry, by měly být součástí...

Pohybovou aktivitu, kterou si děti vyberou, by měla být zajímavá a pestrá s využitím širokého výběru pomůcek, které pomáhají děti motivovat a lektorům si cvičební jednotku (lekci) lépe připravit a zorganizovat

Udržení rovnováhy

 Nezastupitelnou roli u dětí hraje rovnováha při vytváření správného pohybového vývoje.

Rovnováha napomáhá dětem získat sebedůvěru, nové pohybové dovednosti a koordinaci. Předškoláci mají své těžiště těla fyziologicky posunuto výše oproti dospělým lidem a udržování rovnováhy v průběhu pohybu není pro ně proto vůbec jednoduché.

Na trhu, v přírodě, ale i v domácnosti, můžeme najít mnoho užitečných pomůcek. Které rozvíjí dětskou pohybovou schopnost a dovednost a se kterými může dítě prostřednictvím hry svůj smysl pro rovnováhu a koordinaci pohybu úspěšně rozvíjet.  

Balanční pomůcky nám jsou velkým pomocníkem

Pomocí všelijakých pomůcek rozvíjíme u dětí stabilitu, rovnováhu, svalovou koordinaci, obratnost, sílu, vytrvalost a především radost z pohybu.

Hravě, zdravě, vesele...