Co má společného břišní diastáza a plochonoží

04.05.2024

Vybrala jsem pro Vás tyto dvě pohybové odchylky, neboť spolu úzce souvisí a maminky s dětmi je řeší nejčastěji.

Břišní diastáza a plochonoží jsou zdravotní problémy, které spadají do pohybových odchylek a mohou ovlivnit kvalitu života Vašich dětí, především správný postoj, stabilitu, balanc a koordinaci těla.

Břišní diastáza se týká oslabení svalů břišní stěny, zatímco plochonoží se vztahuje k nedostatečnému vyklenutí oblouku nohy, což může vést k nestabilitě a potížím s chůzí.

Co mají tyto dvě pohybové odchylky společného? Zde je několik možných spojení:

  1. Svalová nerovnováha: Břišní diastáza může oslabit střední část těla, což ovlivňuje stabilitu postoj trupu. Nedostatečná podpora břišní stěny může přetížit dolní část zad a nohou, což může přispět k vývoji plochonoží.
  2. Posturální problémy:  - neboli nesprávné držení těla, jako předsun hlavy, hyperlordóza bederní páteře, vnitřní rotace kyčlí, anteverze pánve - vyšpulený zadeček. Všechny tyto potíže mohou ovlivnit posturu. (Břišní diastáza může vést k přetížení zádocvých svalů, což může změnit posturu a přetížit nohy, to zvyšuje riziko vzniku plochonoží.)
  3. Nesprávné cvičení: Některá cvičení, která jsou populární při léčbě břišní diastáze, mohou zhoršit plochonoží, pokud nejsou prováděna správně. Například nadměrné cvičení s důrazem na svaly břicha může přetížit nohy a zhoršit plochonoží.


Obě pohybové odchylky si nyní stručně rozebereme

Břišní diastáza

Při velmi malé sportovní aktivitě, pohodlném postoji těla či pohybové odchylce, jako jsou nejčastěji ploché nožky a vypouklé bříško - u dětí, se nám povolují boční břišní svaly a tím pádem se dá do pohybu přímý břišní sval, který je rozdělen na pravou a levou polovinu a uprostřed je spojen pruhem - LINEA ALBA - Je to vazivo, bez cév, které nám na bříšku tvoří jeho střed, pomyslný pás, od hrudníku až ke stydké kosti.

Vlivem nesprávného pohybu, působení sil a tlaku se může roztáhnout do stran, ztenčit a oslabit. Čím delší dobu je vyvíjen tlak, tím častěji si děti stěžují na bolest zad v bederní oblasti.

Zevní a vnitřní břišní šikmé svaly se nám upínají na přímý břišní sval. Díky ním může tělo dělat rotace a úklony. Upínají se na přímý břišní sval a jejich aktivitou můžeme zmírnit tlak na tento břišní sval.

Příčný břišní sval je z těchto tří skupin nejhlouběji- je to takový korzet kolem vnitřních orgánů a bederní páteře. Umožňuje pohyb břišní stěny dopředu a zpátky dozadu. Pro zpevnění bočních břišních svalů a tím pádem napravení středu těla, je pro nás příčný břišní sval velmi důležitý a hraje hlavní roli ke správnému posílení a podpoře hlubokého stabilizačního systému.


Plochonoží:

Vizuální kontrola: Ploché nožky jsou obvykle viditelné při pohledu na nohu z profilu. V ordinaci kontrolujeme také i při chůzi. Normálně by noha měla mít jemný oblouk mezi patou a klenbou nohy. Pokud je tento oblouk vyhlazený a noha se dotýká podložky po celé délce, může to naznačovat plochonoží.

Bolesti nohou a nožní klouby: Děti i dospělí s plochonožím často trpí bolestí v nohou, kotnících a nožních kloubech. Tyto bolesti mohou být způsobeny nadměrným tlakem na nohu v důsledku nedostatečné podpory oblouku, při neaktivaci nožní klenby.

Problémy s posturou: Plochonoží může ovlivnit držení těla tím, že způsobuje, že jedinec zatěžuje nohy jinak, aby kompenzoval nedostatek podpory v klenbě nohy. To může vést k nevhodnému postavení a dalším posturálním problémům. Tzn. když mají děti ploché nožky a chodidla je bolí, najdou si pohodlnou pozici těla - špatného držení těla - ve které chtějí setrvávat čím dál častěji, to ale ovšem vede k nestabilitě kostry a svaly trupu se pomalu začnou povolovat. Povolí se také břišní svaly a začnou bolet záda... Vše souvisí se vším.


Co s tím?

Zlepšení břišní diastázy a plochonoží může vyžadovat komplexní přístup, zahrnující fyzioterapii podle toho, v jakém postavení se tělo celkově nachází a co vše mají dětí za pohybové problémy.

Stačí se domluvit se svým pediatrem, který zhodnotí situaci a může Vám napsat žádanku na RHB, nebo doporučí cvičení. V naší ordinaci ukazujeme pár tipů...

 Posilovací cvičení, správnou posturu a správnou péči o nohy. 

Důležité je také poradit se s odborníkem, jako je fyzioterapeut nebo lékař, aby byl léčebný plán přizpůsoben individuálním potřebám a stavu Vašich dětí.