Na co si dát pozor při jednostranném sportu u dětí?

27.04.2024

Dnes máme na výběr nespočet zajímavých pohybových kroužků, pro naše malé caparty. A v dnešní době jsme rádi, že děti chtějí jakýkoliv pohyb absolvovat.

Když se zaměříme na pohybové kroužky, můžeme je rozdělit do dvou skupin.

1) Všestranný sport - do něhož spadá například, gymnastika, atletická přípravka, plavání, dětská jóga, míčové hry, fotbal, běhání v lese. Sport, při němž děti zapojí celé tělo.

2) Jednostranný sport - flórbal, hokej, tenis. U těchto sportů je převážně zatížená jedna strana těla, dle toho, zda je dítě pravák či levák.


Na co dbát při zapojení dětí do jednostranných sportů

Zapojení dětí do sportu je důležité pro jejich fyzické a duševní zdraví, ale při výběru sportu je třeba mít na paměti i možné negativní dopady. 

Pohybové kroužky mohou přinést mnoho výhod, ale je důležité být obezřetný a dbát na správný pohybový vývoj dětí.

1. Prevence přetížení: Opakované pohyby na jednu stranu těla mohou vést k přetížení určitých svalových skupin a kloubů. Rodiče a trenéři by měli dbát na to, aby tréninkový režim zahrnoval vyvážené cvičení na posílení svalů na obou stranách těla. Stačí krátké protažení - vše se počítá.

2. Riziko skoliózy a nerovnoměrného růstu: Jednostranné sporty mohou přispět k rozvoji skoliózy, což je deformita páteře charakterizovaná bočním zakřivením. Je důležité pravidelně sledovat zdravotní stav dětí a případné známky skoliózy konzultovat s odborníkem.

3. Důležitost vyváženého tréninku: Kromě specializovaného tréninku ve vybraném sportu je důležité zahrnout do tréninkového plánu i aktivity, které posilují celkovou fyzickou kondici a koordinaci.

4. Správná technika: Správná technika je zásadní pro prevenci zranění a dlouhodobou udržitelnost ve sportu. Dětem by mělo být věnováno dostatečné množství času na trénink techniky a mělo by být zdůrazněno, že kvalita převyšuje kvantitu.

5. Podpora odpočinku a regenerace: Dětem by měl být poskytnut dostatečný čas na odpočinek a regeneraci. Příliš intenzivní tréninkové plány bez dostatečného odpočinku mohou vést k přetížení a zvýšenému riziku zranění.

Závěr: Jednostranné sporty mohou být pro děti zábavné a prospěšné, ale je důležité mít na paměti potenciální rizika spojená s těmito aktivitami. Správný přístup k tréninku, prevence přetížení a pravidelná kontrola zdravotního stavu jsou klíčové pro to, aby se děti mohly sportu účastnit bezpečně a s radostí.


Protažení - pohyb - protažení

aneb ,,pravidlo zdravého pohybu,,

To je pravidlo kterým se řídím na mých lekcích.

Na začátku každé lekce, ať už před cvičením hravé jógy, nebo fotbalu, bychom měli naše těla připravit na to, že nyní bude pár minut více aktivní. Nachystat, lehce zahřát svaly, aby byly připraveny na pohybovou aktivitu. Využíváme PROTAHOVACÍ CVIKY.

Následně během cvičení se snažím do cviků zařadit pozice, díky nimž si děti zapojí všechny svaly v těle. Můžete cviky klidně rozdělit.  A to tak, že můžete využít krátce jednostranné cvičení - aby také děti poznaly, která strana těla se jim cvičí lépe a hned na to zařadit i všestranné cviky, kdy se zapojí obě strany těla. Aby cvičení bylo vyvážené a tělo zapojené po všech stránkách.

Jakmile máme aktivní cvičení za sebou a svaly jsou krásně zahřáté, je velmi vhodné se opět protáhnout, aby se nám ty zahřáté svaly nezkrátily. Když se neprotáhneme, poznáme to tak, že na druhý den po cvičení nás budou určité části těla bolet a naše svaly budou zkrácené.


V ordinaci to poznáme krásně také na preventivních prohlídkách, kdy chceme po dětech, aby udělaly hluboký předklon. Hodně dětí bohužel není schopno tento jednoduchý cvik udělat.

A proč?

Protože se jim během sportu nedostává ta správná pozornost a pravidlo zdravého pohybu.

A co říci závěrem?

Zapojení dětí do jednostranných sportů může být pro ně obrovským zdrojem radosti a rozvoje.

Nicméně, jako s každou aktivitou, je důležité být obezřetný a dbát na zdraví a bezpečnost dětí. Prevence přetížení, správná technika, vyvážený trénink a podpora odpočinku jsou klíčové prvky pro udržení zdravého a udržitelného sportovního stylu života.

Významným aspektem je i role rodičů a trenérů, kteří mají zásadní vliv na vývoj dětí v tomto směru. 

Podpora dětí, povzbuzování k pravidelnému tréninku a včasná reakce na případné potíže jsou nedílnou součástí úspěšného sportovního programu.

Ať už se vaše dítě věnuje jakémukoliv sportu, pamatujte, že zábava a zdraví jsou na prvním místě. 

S vhodným přístupem a péčí může být cesta k sportovnímu úspěchu i kvalitnímu životnímu stylu plná radosti i dobrodružství. :-)