Sedí vaše děti takto? Měli byste zbystřit

07.11.2020

Děti, které už zvládnou sedět sami, si velmi rády sedají do této pozice. Je to pro ně sice pohodlnější, avšak pro jejich tělíčko a zdravý vývoj do budoucna zcela nevhodné. Proto byste si měli všímat, jak vaše děti sedí při běžných činností.


A o jakou pozici vlastně jde?

Mnoho dětí, možná právě i to Vaše, velmi rádo sedí s nohama do tvaru písmene W.  Viz obrázek níže. Tato pozice je pro ně nezdravá, neboť jejíž důsledek se v budoucnu projeví špatnou chůzí a vadném držení těla. Při praktikování této pozice dochází k poškození kyčle, protože pozice do W je pro klouby nepřirozená. Při takovém sedu u dítěte dochází k vychýlení kloubu ze své osy a dalším pootáčením tu hrozí riziko, že se ještě více poškodí a může dojít k vážným ortopedickým problémům v dospělém věku. Kyčle jsou totiž ve velké vnitřní rotaci, což nepříznivě ovlivňuje jamky stehenní a pánevní kosti. 


Sami si to můžeme vyzkoušet na sobě, když si sedneme mezi paty, cítíme jak jsou nadměrně napínány vazy a šlachy a to jak kyčlí, tak i kolen. Pokud tak děti sedávají často a delší dobu, v budoucnu se rodiče pak můžou setkat s tím, že jejich děti budou při chůzi vtáčet špičky a kolena dovnitř, tedy jejich chůze bude do X. A může se projevit i hypermobilita.


Bohužel dle naší praxe v dětské ordinaci, je rodičům jedno, jak jejich děti sedí. Je to pohodlné i pro maminky, kdy si dítko hraje a ony se můžou věnovat svým činnostem. A mnoho rodičů ani o tomto nešvaru neví. Když budou rodiče trpěliví s nápravou nesprávného sedu (a budou se snažit své děti včas zastavit před tím, než se budou chystat do špatné pozice) dříve, nebo později se i děti naučí zdravý sed během hraní.

Jak dětem zabránit v sedu ve tvaru W?

Tento sed je u dětí velice často vídán, a však důležitá je prevence. Když vidíme, že si chce naše dítko sednou do podezřelé pozice, měli bychom umět předvídat, chytnout za ručku a ukázat mu pozici správnou, aby si zapamatovalo, že to jde i jinak.


Sed mezi patami využívají především děti, které ještě nemají dostatečně zapojené svaly v bříšku a nedokáží dostatečně zapojit pánevní svaly a svaly zad. Děti se tím pádem hrbí, sed je pro ně pohodlnější, poněvadž si tím vytvoří širší základnu a cítí se stabilněji a bezpečněji. Tím ale dochází ke snížení přirozené stimulaci vývoje rovnovážných reakcí a stěžení rotaci trupu a křížení přes osu těla. To má za následek nesprávný rozvoj grafomotoriky. Děti důsledně opravujeme a snažíme se o zapamatování správné polohy.

Jaké polohy jsou ty správné?

Ať už jsou to děti malé, děti předškolního věku a mladšího školního věku, u všech věkových kategorii je viděn tento nešvar. Setkávám se s tím i v mých lekcích jógy pro děti při vadném držení těla, na začátku školního roku. Děti je ale naštěstí lehké motivovat a zabavit jinými cviky a aktivitami.

Jeden ze správných sedů je:

Turecký sed, kdy se nám krásně otevírají kyčle a vytvoříme si tím zdravý rozsah pohybu kyčlí. Uvolní se tím rotátory vnitřních svalů a kolena nebudou mít tendenci se stáčet k sobě.

Sed na patách, protahuje a prokrvuje zádové svaly a tím zvyšuje pohyblivost celé páteře. Je to pro děti ta nejlepší a nerychlejší varianta při nápravě, jak děti odnaučit sedět mezi patami. 

Sed s nataženými dolními končetinami, posiluje drobné klouby nožní klenby, prokrví se celé končetiny i chodidla.

Z počátku si bude tvořit správné návyky podle Vás, kdy mu budete pozici upravovat. Postupně si zvykne, a na Vaše upozornění se srovná samo. 

,,Trpělivost růže přináší", jak se říká a v tomto směru platí dvojnásob, neboť jde především o správný, pohybový vývoj našich dětí, který je důležitý do budoucna.